แผนบริหารความเสี่ยง สพฐ.

แผนบริหารความเสี่ยง สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (.pdf)

แผนบริหารความเสี่ยง สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (.pdf)

แผนบริหารความเสี่ยง สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (.docx)

แผนบริหารความเสี่ยง สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (.pdf)

รายงานสรุปผลตามแผนบริหารความเสี่ยง สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (.pdf)

รายงานสรุปผลตามแผนบริหารความเสี่ยง สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (.docx)

รายงานสรุปผลตามแผนบริหารความเสี่ยง สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (.pdf)

แผนบริหารความเสี่ยง สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (.docx)

 แผนบริหารความเสี่ยง สพฐ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (.pdf)

 แนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง (.pptx)

 กระบวนการบริหารความเสี่ยง (.pptx)

 ตัวอย่างแผนบริหารความเสี่ยง (.docx)