วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2566

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลอมรวมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในฯ ปี 2565

    
  กลุ่มบริหารสำนักงาน สำนักอำนวยการ ได้จัดการประชุมสัมมนา              เชิงปฏิบัติการ หลอมรวมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ สพท.และสถานศึกษา ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 21-24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สวนนพรัตน์รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม

ภาพกิจกรรม