วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2560 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 สำนักอำนวยการ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ
ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานหารายได้ ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปี 2560 โดยท่านที่ปรึกษา สพฐ. นายสนิท แย้มเกษร ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานการปฐมนิเทศดังกล่าว
ณ ห้องประชุมหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล อาคารรัชมังคลาภิเษก
ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศ